www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

Ne08092020

Last update09:11:44

Back Kauzy Fresh Pizzerie u Žáby V pátek soud rozhodne

V pátek soud rozhodne

  • PDF

Vážení přátelé, dnes na mne padl těžký mrak starostí. V pátek od 10.30 hodin proběhne odvolací řízení u Krajského soudu ve věci žaloby na vyklizení Fresh Pizzerie u Žáby. Pro ty z Vás, kteří jste kauzu nesledovali od začátku, mohu stručně zopakovat děj.

V roce 2008 jsme dostali od ředitele Správy domů informaci o tom, že tajemník magistrátu Zdeněk Řeřábek vyvíjí nezvyklý tlak na nájem pizzerie. Zdeněk Řeřábek se snažil o vypovězení nájemní smlouvy Fresh Pizzerii u Žáby od jejího vzniku, ovšem v druhé polovině 2008 se vyloženě začal pídít po možnostech vypovězení nájemní smlouvy. Na podzim roku 2008 prodávám Fresh Pizzerii u Žáby společnosti Fresh CZ s.r.o., kterou založila moje společnice, bývalá partnerka a současná kamarádka Dagmar Šimková. Zároveň se v rámci obrany před vlivným sousedem domlouváme s nájemcem horního bytu domu, ve kterém je pizzerie na přenechání bytu do nájmu. Tajemník magistrátu Řeřábek v radě města vyvolá hlasování o výpovědi z nájmu společnosti Fresh CZ s.r.o. a zároveň se postará i o nesouhlas s převodem nájmu bytu. V radě města lže, že byla Fresh Pizzerie u Žáby provozována bez právní způsobilosti, že provozovatelé provozují podnik "načerno", tím prý porušují nájemní smlouvu a proto jim rada města musí dát výpověď z nájmu. Jelikož se tyto skutečnosti nezakládají na pravdě, radě města 14.1. 2009 je doporučeno, aby odsouhlasila výpověď bez udání důvodu. Tak se i stane.
Následně dostáváme výpověď, tato je ale napsána nesmyslně. Dostáváme další výpověď a i tato má své slabé místo. Výpověď byla dána bez udání důvodu. Zákon ale říká, že pokud jsou dohodnuty výpovědní důvody, je třeba se jich držet a smluvní vztah nelze vypovědět bez udání důvodu. Město podává k Okresnímu soudu žalobu na vyklizení nebytových prostor. My tvrdíme, že výpověď byla neplatná. Soudce tedy zkoumá platnost výpovědi a město najednou přijde k soudu s tím, že v roce 1999, tedy 5 let před naším vstupem do právních nájemních vztahů v domě, byla při sepisování nájemní smlouvy učinena chyba. Město si podle tehdejšího zákona mělo vydat samo sobě souhlas s nájmem, jakožto "Národní výbor". Město tedy vyhrává řízení u Okresního soudu, když JUDr. Moravcová vydá rozsudek, ve kterém praví, že se společnost Fresh CZ s.r.o. musí vystěhovat, protože v roce 1999 chyběl při uzavírání nájemní smlouvy "souhlas Národního výboru".
Následně se odvoláváme ke Krajskému soudu, kde senát JUDr. Wölfelové vydává rozsudek, kterým ruší rozsudek JUDr. Moravcové na základě usnesení Nejvyššího soudu v podobném případě.

Město přichází k Okresnímu soudu s novou taktikou. Tvrdí, že se nelze řídit Zákonem o nájmu a pronájmu nebytových prostor a Nájemní smlouvou, protože pak by k vypovězení nájemního vztahu musel existovat důvod v podobě porušení ustanovení v Nájemní smlouvě, a to se městu nelíbí. Oni jako majitelé objektu přece musí mít právo disponovat se svým majetkem a tudíž musí mít možnost vypovědět nájemní smlouvu kdykoliv a bez udání důvodu.

Děsím se toho, že by soudkyně Wölfelová mohla vynést rozsudek, kterým by přistoupila na argument města. Nejen, že bychom neměli z čeho splácet tři úvěry v bance a něměli bychom z čeho vyplatit pětiletou smlouvu s pivovarem, ale asi bychom také ztratili víru ve spravedlnost.

Tímto Vás tedy zvu na veřejné projednávání kauzy výpovědi Fresh Pizzerie u Žáby. Porušení dobrých mravů a ostatních zákonných úprav postupu úředníků a představitelů samosprávy jsme nechali stranou. V rámci řízení se samozřejmě pokoušíme uplatnit jakoukoliv procesní námitku, včetně pasivní i aktivní legitimace, ovšem základ celého případu spočívá v tom, jestli je město oprávněno vypovědět nájemní smlouvu bez udání důvodu, když ve smlouvě jsou výpovědní důvody uvedeny a a zákon výpověď bez udání důvodu neumožňuje v případě, že jsou výpovědní důvody stanoveny. Řízení proběhne v síni č. 65. Předpokládáme konečné rozhodnutí.

Ladislav Vrábel

Komentářů
Bonzo dog doo dah band 2011-05-24 21:00:19

no právník nejsem, ale s přihlédnutím k Pizzerie u soudu č. II to vypadá tak, že jste
uzavřeli nájemní smlouvu na dobu neurčitou s tím, že v článku IV. je uveden výpovědní
důvod - ale ne dvoustranný nýbrž jednostranný - tj. pro neplacení nájemného. takže zřejmě
jde o to, zda se jedná o smlouvu na dobu neurčitou a nebo s platností dovětku - není-li
dohodnuto jinak. jako neprávník si myslím, že jde jen o smlouvu na dobu neurčitou a ten bod IV.
se mi zdá jako víceméně nadbytečný a neznamenající jinou dohodu. ale oni si s tím u soudu
určitě poradí, co si myslím já není podstatné.
Ladislav Vrábel 2011-05-24 21:53:16

Právník asi nejste,ale je vidět, že máte naše spory s městem dobře prostudované.

Kdyby
byla pravda to,co tady naznačujete, pak by onen paragraf nedával smysl. Vy vlastně říkáte, že
smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou lze vypovědět vždy bez udání důvodu. Ten paragraf ale
říká, že se smlouva vypovídá bez udání důvodu v tříměsíční výpovědní lhůtě,
pokud není dohodnuto jinak. Mohl byste zkusit argumentovat tím, že ono "jinak" se
vztahuje jen na výpovědní lhůtu, ale pak by souvětí muselo být rozděleno takto: "Smlouvu
je možno vypovědět bez udání důvodu. Smlouvu jemožno vypovědět ve tříměsíční
výpovědní lhůtě, pokud není dohodnuto jinak." Ale tak to není. Je to tak, že výpověď
se dává bez udání důvodu ve tříměsíční lhůtě, pokud není dohodnuto jinak. V naší
smlouvě je dohodnuto, že se výpověď podá v případě neplacení nájmu, a to v
jednoměsíční lhůtě. Není možno ani argumentovat tím, že by tento odstavec pouze upravoval
délku výpovědní lhůty, protože jednoměsíční výpovědní lhůta je již generálně
změněna v odstavci, kde se hovoří o smlouvě na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden
měsíc.

LV
Bonzo dog doo dah band 2011-05-25 08:54:42

jestliže ta smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou a to asi byla, lze ji vypovědět oběma
smluvními stranami a výpovědní lhůta je 3 měsíce. koukal jsem do toho zákona a má také §
12 - kde je právě upravena lhůta 3 měsíců - není-li dohodnuto jinak. pak je možné že ten
článek IV. je tím "dohodnuto jinak", ale jen pro specifický případ neplacení
nájemného. jestli to je možné a nebo není, to je pro právnicky vzdělaného člověka.
ostatně oni vám to v pátek určitě řeknou. mně se zdá, že by město bylo blázen, aby si
výpovědní důvod omezilo výhradně na neplacení nájemného. co kdyby ty prostory potřebovalo
pro vlastní potřebu aj. nechte se překvapit určitě budete v dobrých rukou některého ze
soudců.
Ladislav Vrábel 2011-05-25 19:49:28

On argument, že "město by bylo blázen, kdyby uzavřelo takhle málo výhodnou smlouvu" je
takovým argumentem bez argumentu, víte? Ono to město prostě udělalo. To je jako byste řekl,
že město by bylo blázen, kdyby investovalo stovky milionů do zimního stadionu a postavilo si
malé hřiště. A také se stalo. O onom "pokud není dohodnuto jinak" jsem Vám psal už v
předchozí odpovědi. Zkuste se nad tím zamyslet, i když přiznávám, je to tak jednoduché a
jasné, až je to skoro neuvěřitelné. Váš argument, že § 12 upravuje výpovědní lhůtu, by
byl na místě, kdyby byla výpovědní lhůta upravena. Ono ale upravení z jednoměsíční lhůty
na jednoměsíční lhůtu není žádným upravením. A smlouva je hned od začátku uzavřena na
dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Tak co podle Vás tedy ten odstavec
upravuje? Kdyby tam nebyl, pak by nebyly upraveny výpovědní důvody smlouvou a řídili bychom se
pravidlem, že lze vypovědět bez udání důvodu. Smlouva je sjednána na dobu neurčitou s
jednoměsíční výpovědní lhůtou, takže kdyby ve smlouvě nebyl zakotven ten odstavec o
neplacení nájemného, byla by výpověď napsána správně. Pak by skutečně bylo možné
smlouvu vypovědět bez udání důvodu v jednoměsíční výpovědní lhůtě. Správa domů ale
navázala možnost vypovědět nájemní smlouvu na ono neplacení nájemného - cituji "V
případě prodlení nájemce s placením nájemného delší jak jeden měsíc má pronajímatel
právo vypovědět nájemní smlouvu v jednoměsíční výpovědní lhůtě." Už je to
jasnější? Soudce nemůže říci, že výpověď bylo možné dát bez udání důvodu. To je
proti základnímu smyslu Zákona o nájmu nebytových prostor. Pak by totiž bylo možno
vypovědět každou nájemní smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou bez udání důvodu. A to zákon
neříká. Zákon říká, že jsou možnosti dvě. Pokud není dohodnut žádný výpovědní
důvod, smlouvu lze vypovědět bez udání důvodu oběma stranami. Pokud je důvod stanoven, pak
je platná dohoda uzavřená nájemní smlouvou. Možnost uzavřít smlouvu na dobu neurčitou je
spíše pro osoby, které vědí, co od nájemního vztahu chtějí. Správa domů by asi raději
měla uzavírat smlouvu na dobu určitou. To je mnohem jednodušší, protže tady určuje
výpovědní důvody z větší části zákon přímo. Stanovit si ve smlouvě výpovědní důvod
a pak se tvářit, že neexistuje, to dokáže asi opravdu jen Statutární město České
Budějovice. Podle mě je to hrozná ostuda.
Anonymní 2011-05-26 11:50:56

těžko diskutovat k něčemu co člověk neviděl. zdá se, že smlouva byla uzavřena na dobu
neurčitou a tedy s výpovědní lhůtou 3 měsíce. magistrát si při uzavírání smlouvy upravil
toliko lhůtu pro výpověď při neplacení nájmu a to na jeden měsíc. zřejmě se však
nejednalo o jeden jediný výpovědní důvod.
jak to kdo myslel, to musí prozradit při jednání,
ostatně klepe to na dveře. podle právní analýzy dr. homolky, kterou jste tu zveřejnil tam bylo
renonců více, jestli jsou důvodné a nebo ne nevím a ani to nehodlám zkoumat. uvidíte při
jednání u soudu
Ladislav Vrábel 2011-05-26 12:30:30

Nájemní smlouvu si můžete přečíst tady:
http://www.ceske-budejovice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=861:najemni-smlouva-foto
kopie&catid=1:latest-news&Itemid=819

Jak už jsem několikrát napsal,Smlouva je UZAVŘENA na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc. Proto usnesení o neplacení nájemného
nemůže být upravením výpovědní lhůty. Z jednoho měsíce na jeden měsíc není žádné
upravení výpovědní lhůty. Jde o výpovědní důvod.

O tom, jak to bylo při uzavírání
myšleno, už nám řekl bývalý majitel, pan Šmída. Řekl, že si pamatuje jen, že bylo možné
tu smlouvu vypovědět při neplacení nájemného. Stejně jsem to vnímal i já a vnímám to tak
i nadále.

LV
Anonymní 2011-05-26 22:39:12

na tu smlouvu jsem koukal, není tam uveden nájemce, právník nejsem a ráno bývá moudřejší
večera, a tak předpokládám, že se zítra dozvíte rozuzlení. osobně si myslím, že město
vyhraje, ale to nejsem veden žádným zlým úmyslem. radost by snad mohli mít jen konkurenti v
okolních restauracích
Anonymní 2011-05-25 09:37:04

Česká ulice je obtížně pronajímatelná. Pokud město dostává slušné nájemné a nájemník
platí, není důvod proč dát výpověď. Za situace kdy magistrát pronajímá prostory v České
ulici za pár stovek, je tato situace nepochopitelná. Způsob jakým se magistrát chová vůči
nájemníkům, kteří investovali do jejich prostor je nepochopitelný. Viz. způsob jakým se
zachovali vůči lidem, kteří si od nich vzali půdy, na vlastní náklady je zrekonstruovali a
ještě jim zvýšili nájemné na 1. kategorii. Tajně doufám, že se tyto lidé domluví a najdou
si pořádnou advokátní kancelář a magistrát pěkně ojebou. Magistrát se vůči obyčejným
lidem chová jako mistr světa. To je názorný příklad arogance moci a peněz.
Ladislav Vrábel 2011-05-25 19:51:42

Ano, souhlasím, snad jen s malým připomenutím toho, že pokud někdo "ojebe" magistrát
"ojebe" především veřejný rozpočet, tedy kasu nás všech. Ono je asi třeba začít
si uvědomovat, že veřejné prostředky nejsou "ničí", nýbrž nás všech.

Ladislav
Vrábel
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.23 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."