www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

Ne08092020

Last update09:11:44

Back Kauzy Teplárna Teplárna ve zdraženém (10%) kabátě.

Teplárna ve zdraženém (10%) kabátě.

  • PDF

Českobudějovická teplárna je naprosto skvělou ukázkou politicko-ekonomických poměrů v našem městě. Městský podnik je z velké části ekonomicky zdevastovaný neschopným vedením v podání politické špičky města a forenzní audit vypracovaný na základě anonymních dopisů o krádežích a rádoby investicích je utajován kým jiným, než opět těmi samými politiky. Manažeři raději utekli.

Na druhou stranu, ne každý - nikdo - vyvodil ze situace v teplárně politickou zodpovědnost. A tady opravdu nevím, jakou pozici měl primátor Thoma coby člen dozorčí rady. Pokud vím, Teplárnu řídil především generální ředitel Blažek, o kterém se dnes v ODS vážně hovoří jako o kandidátu na post senátora (nebudeme si nic nalhávat, imunita není k zahození) a představenstvo společnosti. Možná bychom se na osobní politickou odpovědnost mohli zeptat ministra průmyslu Martina Kuby. Martin Kuba tento termín používá rád.

Naše skvělá radnice k tématům vytunelované společnosti mlčí a forenzní audit je trezorovou záležitostí. Dokonce i ten politik, který nejvíce křičel po odhalení nepravostí, v den debaty o získání výsledků forenzního auditu prohlásil, že "se tyhle dokumenty hlavně nesmí dostat do rukou Vrábela", pravděpodobně chtěl říci, "zveřejnit". A tak jsou výsledky ukazovány pouze akcionářům. Fotit, kopírovat nebo odnášet je nelze, pouze pročíst. Tak jako tak jen málokdo viděl výsledky kompletní, tedy včetně příloh.

 

Pánové ze současné dozorčí rady Teplárny. Víc, než si myslíte!

A protože za Město, ani za Teplárnu mi nikdo žádné informace nedává a šéf dozorčí rady bývalý kandidát na investičního náměstka mi raději položil telefon, jsem moc rád, že menšinový akcionář Forum Energy na informace tak skoupý není. Mimochodem, co vlastně měla znamenat fotografie pana Lamicha v posledním článku v Právu? Bez označení jména. To snad novináři z Práva chtějí ukazovat, že vědí, kdo je skutečným majitelem oněch sedmnácti procent? Nevěděl jsem, že je to tajemství.

Zajímavé je také, co prohlásil náš kandidát na primátora Ing. Miroslav Joch: „Domnívám se, že ze strany Forum Energy jde o mlžení a znervóznění současného vedení společnosti a vnášení neklidu do chodu firmy,“ řekl Právu náměstek primátora Miroslav Joch (ČSSD). Že nám pan ekonomický náměstek raději nepoví, kolik nás stálo "hospodaření" v Teplárně za poslední roky. Proč nám nepoví, že forenzní audit potvrdil většinu z toho, co bylo napsáno různými zasvěcenými osobami na tomto webu, v dopisech zaměstnanců Teplárny a v komentářích k těmto článkům? Snad kvůli politickému přátelství s některými aktéry kauzy?

A proč panu náměstkovi tak moc vadilo, že se o Teplárně píše na tomto webu? Pan náměstek po mně dokonce při jednání u něj v kanceláři chtěl, abych o Teplárně a jeho kolegovi Průchovi nepsal. Jsem asi hloupý. Já jsem si naivně myslel, že naše dohoda o podpoře zrušení výpovědi Fresh Pizzerii u Žáby byla čistá a že jsem se k psaní vyjádřil jasně. Věřil jsem, že pan náměstek hovoří o výpovědi pizzerii jako o špatném kroku kvůli situaci jako takové. Ještě že jsem o Teplárně stihl napsat před jednáním rady města o zrušení výpovědi Fresh Pizzerii u Žáby. Představte si, kdyby náměstek Joch a radní Průcha hlasovali pro zrušení výpovědi pizzerii a já bych článek napsal až poté. Měli by mě za zrádce. Řekli by "my jsme naší část dohody splnili a on píše dál".  A já, hlava nemoudrá, přitom vůbec nepochopil, že ona podpora měla být za mlčení. Jsem naivní. A protože jsem psal dál, pan náměstek hlasoval pro výpověď. Jak prosté.

 

Ladislav Vrabel

Zdroj: http://forumenergy.cz/teplarna-ceske-budejovice/

 

Teplárna České Budějovice

Teplárna České Budějovice

Teplárna České Budějovice, zdroj TČB

Forum Energy je největším soukromým vlastníkem společnosti Teplárna České Budějovice
a také jediným, který získal tento podíl tržní cestou – čili vložením vlastního kapitálu do této společnosti.

Počátkem minulého roku naše společnost díky aktivitám místního budějovického blogera získala přístup k anonymním dopisům bývalých zaměstnanců teplárny, které velmi informovaným způsobem popisovaly nezákonné jednání budějovických politiků ve společnosti Teplárna České Budějovice a jimi způsobené škody.

 

 

Tyto škody vznikly v době působení současného primátora Českých Budějovic Juraje Thomy jako předsedy dozorčí rady této společnosti. K 16. prosinci 2011 je podáno 15 žalob souvisejících s jednáním zástupců města v českobudějovické teplárně.

Již rok bojujeme o nápravu poměrů v Teplárně České Budějovice.

V únoru 2011 se Forum Energy se prostřednictvím svého zástupce v dozorčí radě snažila dosáhnout prošetření závažných informací, popsaných v anonymních dopisech zaměstnanců TČB. Vzhledem k tomu, že teplárna odmítla jakkoliv spolupracovat v této věci, požádali jsme o pomoc soud, který vydal závazné rozhodnutí ukládající představenstvu teplárny zpřístupnit materiály popisující rámec investičních akcí Teplárny České Budějovice.

Generální ředitel a předseda představenstva Zdeněk Blažek (ODS) v reakci na tento požadavek nejprve pohrozil vyvést ochrankou člena dozorčí rady za menšinového akcionáře z teplárny a nakonec odjel před přivolanou Policií ČR a exekutorem, který měl vyhotovit úřední záznam této události.

Odvolání zástupce menšinového akcionáře z dozorčí rady

Pouhý jeden den po výše popsané události, tj. 22. února 2011 Město České Budějovice zastoupené novou koalicí HOPB, TOP 09 a ČSSD odvolává z dozorčí rady teplárny zástupce menšinového akcionáře. Tím dochází ke zneplatnění rozhodnutí soudu, které bylo vázané na tuto funkci. Politické špičky odpovědné za investiční projekty ve společnosti, včetně primátora města Juraje Thomy, odchází z vedení společnosti ukrýt se do ústraní. Z vyjádření nově zvoleného předsedy představenstva teplárny JUDr. Josefa Průchy (ČSSD) navíc jednoznačně vyplývá, že město v rozporu se zákonem disponuje důvěrnými materiály Forum Energy, jejichž zdrojem je Krajský soud v Budějovicích.

Forenzní audit byl utajen dříve, že se stačilo cokoliv vyšetřit

V reakci na činnost Forum Energy, Tomáš Bouzek resp. TOP 09 vydává návrh uspořádat v teplárně forenzní audit. Reakcí je anonymní výhružný dopis s prostřeleným terčem. Forum Energy návrh na nezávislý a standardní forenzní audit podporuje. Renomovaná společnost Deloitte zahajuje v dubnu 2011 forenzní audit a v červnu 2011 přináší konkrétní výsledky, které potvrzují některé informace zmíněné v anonymních dopisech zaměstnanců. Jako nestandardní je hodnocen prodej zkušebny Mydlovary i investice do TG6 a mnoho dalších finančních operací a investic teplárny.

Audit byl rozhodnutím dozorčí rady i představenstva utajen před veřejností a dosud (k datu 1. ledna 2012) nedošlo k žádnému konkrétnímu obvinění jakéhokoliv člena vedení společnosti ze strany teplárny, které by vedlo k úhradě způsobených škod. Jediným hmatatelným výsledkem forenzního auditu je  rezignace bývalého ředitele TČB Zdeňka Blažka (ODS) a výměna bývalého předsedy dozorčí rady Jiřího Kořínka (TOP 09), který audit v teplárně prosadil za spolupracovníka primátora (HOPB).

Návrh města na budoucnost teplárny nemá reálný základ

V kontextu těchto událostí teplárna představuje v červnu 2011 tzv. studii optimalizací zdrojů – studie má sloužit jako ospravedlnění pro investice o výši až 2,5 mld. Kč do výrobních technologií, které teplárna musí udělat v nadcházejících letech.Studie připravila stejná společnost, která stavbou turbíny TG-6 způsobila pod dozorem primátora a dalších komunálních politiků teplárně škodu 197 miliónů Kč. Na nekonzistenci a chatrnosti podkladů studie upozorňují akcionáři a hosté v rámci 45-ti minutové diskuze. Předseda představenstva se v jejím průběhu přiznává, že teplárna nemá informace o nejdůležitější investici teplárny – napojení na horkovod JE Temelín. Forum Energy tento postup označuje za diletantství, které jednoznačně poškozuje Teplárnu České Budějovice.

Jednání města a Forum Energy končí fiaskem

Vzhledem k vyhrocené situaci se v srpnu 2011 Forum Energy pokouší zahájit s městem České Budějovice sérii jednání, která by pomohla situaci ve společně vlastněném podniku řešit. Cílem Forum Energy je dosáhnout dohody o způsobu společného řízení podniku a především o kontrolních mechanismech, které mají zabránit dalšímu plýtvání. Primátor a náměstek primátora na prvním jednání oznamují, žeměsto nemá potřebu dosáhnout jakékoliv dohody, protože si s 80% akcií mohou v teplárně dělat, co chtějí.

Na druhé jednání město vysílá již jen své právníky z kanceláře BBH. Tato kancelář, která se v Českých Budějovicích náhle objevila v létě 2011, je dle zpravodajského bloguwww.motejlek.com nadstandardně napojená na Energetický a průmyslový holding(EPH)  ovládaný skupinami PPF a J&T. Zakladatelé BBH jsou spjati s kauzami, jako bylyKajmanské fondy IPB nebo „prodej“ rozhodujícího balíku akcií České pojišťovny, který nakonec získal Petr Kellner v podstatě zdarma. Forum Energy po té, co se dozví o střetu zájmu této společnosti, která zároveň zastupuje naši konkurenci i konkurenci samotné TČB, jednání ukončuje. Z důvodu setrvání města na tomto nesmyslném formátu jednání se žádné další jednání už neuskuteční.

Na zastupitelstvu města ze dne 15. září 2011 se strhává rozmíška mezi ODS a TOP 09. Z vystoupení radního Bouzka vyplýváže teplárně prospělo, že zástupci ODS v teplárně byli natolik neschopní, že své akce v TČB si nebyli schopni smluvně ošetřit. Bývalý předseda dozorčí rady Juraj Thoma vyzývá zastupitele k autocenzuře.

Co nás čeká v roce 2012

Forum Energy, s.r.o. považuje zmíněné investiční projekty představenstva Teplárny České Budějovice, a.s. za naprosto zřejmým důkazem jeho nekompetentnosti a poškození investice naší společnosti v Teplárně České Budějovice, a.s.

Forum Energy, s.r.o. žádá o zprůhlednění řízení společnosti v rukou skutečných odborníků na energetiku bez pochybných politicko-podnikatelských vazeb.

Forum Energy s.r.o. se bude domáhat osobní odpovědnosti na členech představenstva případně i dozorčí rady, kteří se na schválení, realizaci či nezabránění nevýhodných investic teplárny (dosavadních i budoucích) podíleli a to uplatněním práva na náhradu vzniklé škody.

 

 

Komentářů
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.23 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."