www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

Út08112020

Last update09:11:44

Back Politka Pronájmy Do vězení za Bit servis s Thomou také Jelen, Popelová, Vodička, Kuba, Tetter, Kábele, Kocar, Procházka, Menzelová a Trešlová

Do vězení za Bit servis s Thomou také Jelen, Popelová, Vodička, Kuba, Tetter, Kábele, Kocar, Procházka, Menzelová a Trešlová

  • PDF

Po důkladném pročtení smlouvy s Bit servis a dodatků ke smlouvě č.1 a č.2 jsem došel k těmto názorům:

1) Primátor Thoma se nedopustil trestného činu tím, že by měl obejít radu města svým podpisem bez jejího souhlasu.

2) Radní města schválili smlouvu, jíž mělo a pravděpodobně došlo k finančnímu poškození města.

3) Radní Českých Budějovic obešli zastupitelstvo města v zákonných pravomocích obou orgánů města.

Jsem si vědom závažnosti těchto třech vyjádření, pokusím se je postupně vysvětlit.

 

1/ Primátor Thoma se nedopustil trestného činu tím, že by měl obejít radu města svým podpisem bez jejího souhlasu.

Policie a státní zástupce viní primátora Thomu z toho, že uzavřel dodatek ke smlouvě s firmou Bit servis, aniž tento dodatek schválila rada města. Rada města ovšem tento dodatek schvalovat neměla, protože rada města tento dodatek fakticky schválila již schválením samotné smlouvy. Smlouva o dodávce HW zařízení, SW vybavení a o poskytování souvisejících služeb (oficiální název do 6. 9. 2012 utajované smlouvy) totiž ve svém ustanovení 7.8. jasně specifikuje opční právo firmy Bit servis na "obnovu" zařízení. Smlouva v ustanovení 7.8. dokonce specifikuje i cenu a tenickou úroveň zařízení jež bude sloužit k "obnově". Sami radní tedy v roce 2007 schválili uzavření dodatku.

 

2/ Radní města schválili smlouvu, jíž mělo a pravděpodobně došlo k finančnímu poškození města.

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a tváří se jako smlouva o nájmu. Ve smlouvě je dohodnuto (ustanovení 7.8.), že pokud firma Bit servis do 32 měsíců předloží městu nabídku na obnovu HW zařízení, SW vybavení a služby související, tato nabídka bude cenově stejně výhodná nebo lepší ve srovnání s nabídkou z roku 2007 a technické parametry HW zařízení a SW vybavení budou totožné nebo lepší ve srovnání s nabídkou z roku 2007, smlouva se změní na smlouvu uzavřenou na dobu určitou šesti let, přičemž město nakoupí počítače a příslušenství ještě jednou. Radní tedy zjednodušeně řečeno uzavřeli v roce 2007 smlouvu, podle které má Bit servis zaručen o tři roky později ještě jeden nesmírně výhodný kšeft. Prodej techniky za 43 milionů korun, přičemž je jasné, že cena techniky stejné kvality bude zhruba na polovině ceny.

 

3/ Radní Českých Budějovic obešli zastupitelstvo města v zákonných pravomocích obou orgánů města.

Zastupitelstvu města náleží*1 schvalovat rozpočet obce, rada města pak*2 zabezpečuje hospodaření obce podle schváleného rozpočtu a v rozsahu stanoveném zastupitelstvem města. Tuto obchodní smlouvu tedy defacto muselo schválit i zastupitelstvo města ve svém rozpočtu. Zastupitelstvo města mohlo vyčlenit obecnou sumu na provoz obecního úřadu a rada města by pak v souladu s tímto rozpočtem mohla nakoupit počítače, programy, licence i související služby. Jenže tak se to nestalo. Město si na 36 měsíců počítače pronajalo. Současně si město pronajalo i software a pronajalo si i IT služby. Zastupitelstvu města je vyhraženo rozhodovat o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců*3, takže pokud by město počítače a příslušenství kupovalo na splátky, o smlouvě by muselo rozhodnout zastupitelstvo města. Radě města je vyhraženo právo rozhodovat o uzavírání nájemních smluv*4. Radní města tedy raději všechny smluvní vztahy řeší formou nájmu, i kdž leckdy jde o čirý nesmysl, stejně jako v případě smlouvy o nájmu veřejného osvětlení (Eltodo), dopravního značení, či parkovacích zařízení (Jihočeská parkovací) nebo vodovodů a kanalizací (1. JVS). V případě smlouvy s firmou Bit servis je pak jasně patrné, z jakého důvodu radní obvykle volí formu nájmu, i když jde často o velmi násilnou formu vztahu. Jednání rady města je neveřejné a smlouva může obsahovat ustanovení o utajení*5 v rámci obchodního tajemství. Pak je tato smlouva neveřejná a radní dokáží kupříkladu slíbit firmě kšeft za tři roky, který bude pro město značně nevýhodný. U prodeje počítačů a příslušenství odhaduji možnou škodu při prodeji stejného zboží za totožnou cenu, jak smlouva umožňuje, až na padesát procent z ceny, tedy cca. dvacet milionů korun.

 

Abychom se nedivili, až radní příští rok potají pronajmou na šest let s nízkou odkupní cenou celé město České Budějovice.


Další podivností je Příloha ke smlouvě (ne Dodatek). V ní je dohodnuta cena, za níž město může po třech letech odkoupit počítače a vybavení. To už přece vůbec není žádná dohoda o nájmu. Radní se budou bránit, že jde jen o předjednanou možnost, ale je přece jasné, že jde o snahu napasovat prodej na nájem. Tuto přílohu primátor Thoma nezveřejnil. Proč?

V této kauze jsou i další podivnosti. Kupříkladu návštěva Zdeňka Řeřábka u Pavla Dlouhého v úterý, den před doručením obvinění Primátora z trestného činu. Je jasné, že tato kauza není běžným provalením nějaké špatnosti na magistrátu. Z hlediska srovnání s Teplárnou, Eltodem, Jihočeskou parkovací, atd. jde o menší poškození města, je tedy jasné, že se někdo snaží "uvařit" Thomu a asi i víme kdo. Na druhou stranu nejde o žádnou vymyšlenou kauzu. Problém je v tom, že obviněni by měli být všichni radní, kteří tuto smlouvu schválili, ne pouze primátor Thoma. Proto asi také běhá bývalý investiční náměstek Jelen z České televize hned do Deníku a do Práva, aby všude iniciativně vysvětloval, že o té smlouvě nic neví. A to je u investičního náměstka krapet zvláštní, nemyslíte? Samozřejmě, že o té smlouvě museli vědět všichni radní, stejně jako o všech ostatních kšeftech, které schválili za zavřenými dveřmi místnosti s kulatým stolem.

 

Ladislav Vrabel

 

 


 

 

*1/ §84 odst. 2, písm. b) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

*2/ §102 odst. 2, písm. a) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

*3/ § 85 písm. h) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

*4/ § 102, odst. 2, písm. m) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

*5/ Odst. 3.1., 3.2., 3.3. Smlouvy o dodávce HW zařízení, SW vybavení a o poskytování souvisejících služeb


Smlouvu a oba dodatky najdete zde:

- https://docs.google.com/open?id=0BwjAGgH9swRHSWhmbFhHNnYwQkk

- https://docs.google.com/open?id=0BwjAGgH9swRHcE9xcVZTSHBEYWs

- https://docs.google.com/open?id=0BwjAGgH9swRHSTFSb2hMeC1yTVU

 

Komentářů
uff....
Tomáš Kubín 2012-09-12 06:44:57

Bod 1 je jasný a logický a to je to, co tvrdí Thoma od začátku. Body 2 a 3 jsou ale úplné
pitomosti a bláboly.
hypernekorktní smlouva
Petr 2012-09-12 11:26:50

Smlouva s Bit servisem byla promyšlená zlodějina už od samého počátku.
Kdepak
Tomáš 2012-09-12 14:46:45

Pane Vrabel,

je videt, ze tomu pravne moc nerozumite, pripadne Vam radi ne prilis dobry pravnik.
Pro orientaci rad pomohu.

Zacnete treba
timto:

http://www.portal-vz.cz/getdoc/7dad55ba-af62-4bf8-b2cb-ac249fc86d73/OPCNI-PRAVO

Zdravim.
Anonymní 2012-09-12 17:39:58

Co kdybyste raději pomohl nějakým argumentem? Portál je skvělý, ale nevyjádřil jste se, co
se Vám na mém článku konkrétně nelíbí.
steam hammer 2012-09-12 16:52:46

nejsem sice právník, ale pan Vrabel nezklamal, kloním se k názoru pana Kubína ad 2 a 3.

ovšem
v případě bodu ad 1) mi přijde divné, že policie, která s tou věcí pracuje a státní
zástupce sdělili obvinění. pokud by to bylo tak jednoduché, tak by k tomu snad nedošlo.


může někdo namítnout že je před volbami, ale thoma snad nikam nekandiduje, nebo že je to
nějaká politická přetahovačka, ale posvěcená policií a státním zástupcem tuším z
plzně? možná před pár lety, ale dnes není doba na takové legrácky, na policii i na st.
zastupitelství jde také o židle
Jirka 2012-09-12 18:44:36

Zkutecny duvod odvolani Thomy:
http://budejovice.idnes.cz/budejovicka-sidliste-maj-a-vltava-ma-spojit-silnice-fxr-/budejovice-zprav
y.aspx?c=A120912_130042_budejovice-zpravy_khr#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=budejovice
&utm_content=main

Kdo bude rozdelovat 300 mega?
Honza 2012-09-12 19:07:03

Pane Vrabel, já Vás obdivuju, jak se ve všech těch smlouvách a paragrafek vyznáte. Takový
právní rozbor, to je výkon právníka a Vy to tak dobře zvládáte. Nebo snad Vám s tím někdo
pomáhá? Třeba Váš kamarád p. doktor Bouzek nebo Mgr. Wolfl ?? Ale v každém případě je
dobře, že se od Vás veřejnost dozví pravdu.
steam hammer 2012-09-13 13:09:53

užitečnou radu poskytl přispěvatel Tomáš - míním tím ten jeho link. tam by skutečně měl
autor článku upřít pozornost.

on ale není sám, ono by to slušeno i zmíněnému bouzkovi
tak ještě jednou - link Tomáše z 12. 9.
steam hammer 2012-10-15 07:39:31

zákon o zadávání veřejných zakázek:

OPČNÍ PRÁVO (§ 99)

Opční právo upravené v
zákoně není shodné s opčním právem v obchodně-právním či občansko-právním pojetí
(např. opční listy dle OBZ či opce dle zákona o pojistné smlouvě). Opční právo je právem
zadavatele (nikoliv dodavatele) na poskytnutí dalšího plnění, které je téhož nebo podobného
druhu jako je plnění dle veřejné zakázky, na kterou je již uzavřena smlouva.


V případě,
že se zadavatel rozhodne upravit v zadávacích podmínkách opční právo, je povinen
předpokládanou hodnotu plnění, které je kryto tímto opčním právem, zahrnout do celkové
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.


Opční právo podle zákona je právo zadavatele
zadat veřejnou zakázku uchazeči, s nímž byla uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky,
v jednacím řízení bez uveřejnění, popřípadě (ojediněle) v řízení na základě
rámcové smlouvy, je-li rámcová smlouva uzavřena s jedním uchazečem.
Současně však není
vyloučeno, aby zadavatel v zadávacích podmínkách vymezil i standardní obchodně-právní
opční právo jako právo na další plnění, kterého využije za podmínek stanovených ve
smlouvě bez použití dalšího řízení podle zákona. V takovém případě však musí být v
zadávacím řízení uváděny nabídkové ceny na plnění veřejné zakázky uchazeči i na
plnění, na které se vztahuje opční právo.


Opční právo si zadavatel musí vyhradit v
zadávacích podmínkách, jinak se nejedná o opční právo ve smyslu zákona. Opční právo
pokrývá plnění, u něhož zadavatel předpokládá, že jej využije, současně však nemá
povinnost jej využít.

takže se jedná o právo ZADAVATELE
Do vězení za Bit servis s Thomou také Jelen, Popel
sildenafil koupit 2014-09-26 04:29:30

sildenafil koupit

http://levitra.shop1.cz/
Do vězení za Bit servis s Thomou také Jelen, Popel
Erektilní dysfunkce 2014-09-26 08:59:15

viagra

http://levitra.shop1.cz/
Do vězení za Bit servis s Thomou také Jelen, Popel
Viagra koupit 2014-09-27 17:39:12

sildenafil cena

http://levitra.shop1.cz/
Do vězení za Bit servis s Thomou také Jelen, Popel
Erektilní dysfunkce 2014-09-29 02:38:06

sildenafil

http://levitra.shop1.cz/
Do vÄ›zen?­ za Bit servis s Thomou tak?© Jelen, Po
Cheap xbmc boxes 2015-04-20 21:58:02

If some one wishes expert view concerning running a blog after that i advise him/her to pay a quick
visit this weblog, Keep up the good
work.

http://droidking.co.uk/blog/read_126596/xbmc-kodi-how-to-install-total-installer.html
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.23 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."